30. 8. 2012

GMO jako biologická zbraň proti porodnosti

Na počátku 90. let v Nikaragui, Mexiku a na Filipínách propukla epidemie, jejíž zdroj se vědcům dlouhou dobu nedařilo nalézt. Dokonale zdravé mladé ženy v druhém nebo třetím měsíci těhotenství potratily. Opakované pokusy o početí dítěte končívaly stejně a následně přicházela neplodnost. Lékaři byli na rozpacích. Jediná věc, která spojovala oběti podivné nemoci bylo to, že všichni byli účastnící hromadných očkovacích kampaní proti tetanu, které měla na starosti Světová zdravotnická organizace a byla financována Rockefellerovou nadací.Římsko-katolická organizace Comité Pro Vida se sídlem v Mexico City se rozhodla otestovat lahvičku s vakcínou a zjistila, že v ní byl obsažen lidský choriový gonadotropin (hCG), který je přirozeným hormonem nezbytným pro udržení těhotenství. Ale jak se HCG dostal do vakcíny? Bylo zjištěno, že kombinace vakcíny proti tetanu s hCG stimuluje tvorbu protilátek proti hCG, takže žena není schopna donosit dítě. Jinými slovy, vakcína byla skrytou formou potratu.

Když spiknutí miliardáře Davida Rockefellera a jeho nadace s WHO bylo odhaleno, GM pokračoval v jejich záležitosti.

Před dvěma lety se v Zimbabwe a Guinei začalo dít přesně totéž jako v Nikaragui, Mexiku a na Filipínách. Ale tentokrát spojovala postižené ženy vášeň pro konzervovanou kukuřici. Oproti očekávání, analýza neodhalila v obsahu plechovky životu nebezpečné složky a poměr konzervantů byl také správný. Tehdy padlo první podezření na vznik bioterorismu, destruktivního vlivu transgenů na lidský organismus, vyjádřil toxikolog Jihoafrické univerzity Mark Consley.

Epidemie neplodnosti v rozvojových zemích nevznikla sama od sebe. Zakladatel "Microsoft" a jeden z nejbohatších lidí na světě, Bill Gates, který se prezentuje jako shovívavý filantrop, investuje miliardy dolarů do problému nemocí a nedostatku potravin v Africe, stejně jako do boje proti chudobě. Nedávno otevřeně uvedl, že cílem jeho charity je snížení světové populace, zejména v zemích třetího světa.

Jeden z mechanismů programu Gatese a Rockefellera, který dnes podporuje americká vláda, prozradil ředitel biotechnologické společnosti "Epicyte", Mitch Hein. Říká, že byly použity protilátky z žen s vzácným stavem známým jako imunitní neplodnost. Byly izolovány samostatné geny, které regulují produkci těchto protilátek neplodnosti a s pomocí techniky genetického inženýrství vložené do genomu obyčejné kukuřice, která byla poslaná jako pomoc do zemí třetího světa. Tak Afričané svýma rukama sázeli na poli geneticky modifikovanou kukuřici - zabijáka s vestavěnou, v ní skrytou, antikoncepcí.

Hein vysvětlil, co se stane s člověkem, který sní takovou potravinu: „V podstatě jsou protilátky přitahovány k povrchu receptory spermií. Zachytí se na každou spermii tak, že je na tolik těžká, že se nemůže pohybovat ...“

Mezitím nadace Billa a Melindy Gatesových připravuje novou GM bombu - transgenní "zlatou" rýži, která způsobuje zmizení řasinek ve vejcovodech. Opět, pod rouškou charity, vysvětluje, že výrobek pomáhá kompenzovat nedostatek vitamínu A a železa v těle. Bill Gates na nedávné konferenci v Long Beach, ve svým projevu "Inovace na nulu!" řekl, že se v blízké době očekává vznik různých vakcín schopných snížit porodnost na světě.


Žádné komentáře:

Okomentovat