1. 8. 2012

Proslov prezidenta Syrie u příležitosti 67. výročí založení syrské armády

U příležitosti 67. výročí založení Syrské armády, vrchní velitel armády a ozbrojených sil Syrské Arabské republiky (S.A.R.) prezident Bašár al-Assad na stránkách syrského časopisu Džajš al-Shaab "(" Armáda lidu ") přivítal statečné vojáky syrské armády, kteří nastoupili k obraně vlasti.


"Slavná Syrská armáda od počátku svého vzniku, vedla a vede hrdinský boj, ve kterém brání čest, národní důstojnost a nezávislost vlasti", - řekl syrský prezident.
V proslovu k důstojnickému sboru a řadovým vojákům syrských vojsk, Al-Assad zdůraznil, že "náš boj má jasné cíle a na jeho výsledku závisí nejen osud našeho lidu, ale celého arabského národa."

Řekl: "Dnes se nepřátelé Sýrie, prostřednictvím svých agentů, infiltrovali mezi nás s cílem zničit stabilitu vlasti, její bezpečnost a suverenitu. Sní o tom, že oslabí syrskou vládu. 
Naši nepřátelé se snaží,za využití všech prostředků, zbavit syrský lid možnosti samostatně rozhodovat a určovat svou budoucnost. Byli překvapení a šokovaní odhodláním syrských lidí jednotně chránit vlast a její zájmy.
Dávaje na vědomí soudržnost a národní jednotu, Syřané zmařili plány nepřátel, zaměřené na destabilizaci situace v zemi. "

Prezident al-Assad ocenil odvahu, chrabrost a profesionalitu syrských vojáků, kteří vstoupili do konfrontace s dobře vyzbrojenými teroristickými uskupeními, podporovanými ze západních kruhů, nepřátelských vůči S.A.R.

"Nyní všechny naděje syrského lidu zavisí na vás, na vašem každodenním hrdinství při ochraně země proti vnitřním i vnějším nepřátelům."

Bašár al-Assad řekl: "Při dnešní příležitosti tohoto slavného výročí, skláníme naše hlavy před těmi, kteří položili své životy za svobodu a nezávislost vlasti a lidu. Naše země nezapomene na hrdinství svých synů, kteří zaplatili krví za světlou budoucnost. "

01.08.2012
SANA

Žádné komentáře:

Okomentovat