30. 9. 2012

Třetí říše a evropská krize

Ekonomická krize nutí evropské politiky hledat nové způsoby naplnění státních rozpočtů. Nové daně, zvýšení věku odchodu do důchodu a prodej státního majetku už neuspokojují finanční potřeby států, které zakoušejí finanční těžkosti.
  

Je přirozené, že se na politické scéně začínají objevovat noví vůdci, kteří jsou připraveni voličům nabídnout své myšlenky, jak rozdělit finanční břemeno krize mezi evropské státy, včetně takových způsobů, které jsou v souladu s „historickou spravedlností“. Někteří rumunští politici, kteří se inspirovali řeckými politiky požadujících od Německa reparace za Druhou světovou válku, se také rozhodli vzpomenout si na Německo a jeho zadluženost z epochy Třetí Říše. Senátor Ioan Ghişe prohlásil, že bude požadovat, aby byla přijata opatření k tomu, aby byl německý dluh navrácen.

Rumunský tisk tvrdí, že podle údajů Rumunské národní banky dosahoval 31. srpna 1944 německý dluh vůči Rumunsku částky jedné miliardy říšských marek, což je přibližně 16,5 miliard současných amerických dolarů.

I když je senátor Ghişe součástí vládní koalice, je jen málo pravděpodobné, že vláda Victora Ponty bude souhlasit s podniknutím konkrétních kroků k vymožení tohoto dluhu. Jako zřejmý důvod neochoty vlády připomínat Berlínu jeho minulou zadluženost může být strach ze zhoršení vztahů s Německem.

Poté, co německá vláda podpořila prezidenta Traiana Basesca během vnitropolitického boje s koaliční vládou, není v zájmu rumunského premiéra, aby vztahy s Německem dále vyhrocoval.

Na druhé straně, je velmi složité určit, jaké reálné možnosti k vymožení dluhu rumunský stát má. Podle mírové smlouvy, kterou Rumunsko na konci Druhé světové války podepsalo, se Bukurešť vzdala jakýchkoliv finančních nároků ve vztahu k Německu.

Pokud Bukurešť bude přeci jen platbu 16 miliard USD požadovat, budou její šance na úspěch iluzorní. Problém dokonce ani není ve výši částky, kterou rumunští politici požadují. Pokud by totiž Německo dluh vůči Rumunsku uznalo, vytvořilo by tím okamžitě precedent, kterého by využily všechny ostatní země EU.

Kromě toho, nelze také nebrat v potaz to, že jakékoliv spory kolem reparací a dluhů z období Druhé světové války jsou ideální půdou pro nacionalistické nálady. Avšak hry s historickou pamětí a se vzájemnými požadavky mohou jen stěží zlepšit finanční situaci evropských zemí zakoušejících ekonomické těžkosti.

Zdroj : http://czech.ruvr.ru  

Žádné komentáře:

Okomentovat