14. 9. 2012

Větrné energie je dostatek pro zajištění energie celému světu

Soudě podle dvou nových studií na Zemi je dost větru, který by mohl zajistit energii celému světu, alespoň technicky.

 


Studie vedená na univerzitě Carnegie, později publikována vydáním Nature Climate Change, uvádí dostupnost větrné energie na celé planetě. V prvních řádcích textu studie uvádí : "Větry na Zemi mají dostatek energie, aby se staly hlavním zdrojem elektrické energie s téměř nulovými emisemi, což je důležité pro svět 21. století s neustále pokračujícím hospodářským růstem."

Obě studie jsou zaměřené výhradně na globální a geofyzikální limity větrné energie. Mohly by se pozemní větrné proudy stát dominantním zdrojem energie? Odpovědí na tuto otázku je velké "ano".

Výzkumníci však vzali v úvahu pouze fyziku, ne finance. Další odborníci tvrdí, že je příliš nákladné vytvořit tolik větrných turbín pro přenos energie koncovým uživatelům. Jak se říká na univerzitě Carnegie : "Zdá se, že rozvoj prvků větrné energie je spíš omezen faktory hospodářství a životního prostředí než geofyziky."

Tyto studie byly provedeny dvěma nezávislými výzkumnými skupinami v USA a byly zveřejněny v různých vydáních, v neděli a v pondělí. Výpočty ukazují možnost větrných turbín generovat stovky bilionů wattů energie. To je desetkrát větší než je nyní nezbytné pro celý svět.

Zdroj : http://www.cbsnews.com

-->

Žádné komentáře:

Okomentovat