29. 10. 2012

Seznam rezolucí OSN, které USA vetovalo
  

(Mezi nimi 39 rezolucí odsuzujících Izrael)

1972 - Odsouzení Izraele za zabití stovek lidí během náletů v Sýrii a Libanonu.

1973 - Potvrzení práv Palestinců a výzva k Izraeli, aby stáhl svá vojska z okupovaných území.

1976 - Odsouzení útoku Izraele na libanonské civilisty.

1976 - Odsouzení výstavby izraelských osad na okupovaných územích.

1976 - Uznání práva na sebeurčení pro Palestince.

1976 - Potvrzení palestinských práv.

1978 - Naléhání na stálé členy (USA, SSSR, Velká Británie, Francie, Čína) dodržovat rezoluci OSN k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

1978 - Diskuze o podmínkách života Palestinců.

1978 - Odsouzení Izraele za nedodržování lidských práv na okupovaných územích.

1978 - Výzva pro vyspělé země ke zvýšení počtu a kvality poskytované pomoci pro zaostalé země.

1979 - Výzva k ukončení všech vojenských a jaderných programů spolupráce s režimem apartheidu v Jižní Africe.

1979 - Posílení zbrojního embarga vůči Jižní Africe.

1979 - Návrhy pomoci utlačovaným národům a osvobozeneckému hnutí v Jižní Africe.

1979 - Problémy v jednání o odzbrojení a zastavení závodů v jaderném zbrojení.

1979 - Výzva k návratu všech obyvatel vyhnaných Izraelem z okupovaných území.

1979 - Žádost, aby Izrael upustil od porušování lidských práv.

1979 - Žádost o zprávu o životních podmínkách Palestinců v okupovaných arabských zemích.

1979 - Nabídka pomoci palestinskému lidu.

1979 - Diskuze o svrchovanosti národního vzdělávání na okupovaných arabských územích.

1979 - Otázka o ochraně exportů z rozvojových zemí.

1979 - Výzva k alternativním přístupům v Organizaci spojených národů, ohledně zlepšení lidských práv a základních svobod.

1979 - Akce proti podpoře vměšování se do vnitřních nebo vnějších záležitostí jiných států.

1979 - Konference OSN o situaci žen.

1979 - Zahrnutí diskuze o palestinských ženách na konferenci OSN týkající se situace žen.

1979 - Záruka práv rozvojových zemí v mezinárodních obchodních jednáních.

1980 - Žádost k Izraeli o návrat vysídlených osob.

1980 - Odsouzení izraelské politiky vůči životním podmínkám palestinského lidu.

1980 - Odsouzení Izraele v otázce lidských práv na okupovaných územích: 3 rezoluce.

1980 - Potvrzení práva na sebeurčení pro Palestince.

1980 - Nabídka pomoci utlačovaným lidem Jižní Afriky a jejich národně osvobozeneckému hnutí.

1980 - Pokus o vytvoření nového mezinárodního ekonomického řádu na podporu růstu rozvojových zemí a mezinárodní hospodářské spolupráce.

1980 - Schválení akčního programu pro druhou polovinu Dekády OSN o situaci žen.

1980 - Deklarace o zákazu použití jaderných zbraní proti nejaderným státům.

1980 - Tvrzení, že rozvoj národů a jednotlivců je lidské právo.

1980 – Výzva k zastavení všech jaderných zkoušek.

1980 - Výzva k dodržení a realizace Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům.

1981 - Podpora družstevního hnutí v rozvojovém světě.

1981 - Potvrzení práva každého státu při výběru svého hospodářského a sociálního systému v souladu s vůlí svého lidu, bez vnějšího zásahu v jakékoli podobě.

1981 - Odsouzení činnosti zahraničních ekonomických zájmů v koloniálních území.

1981 - Výzva k zastavení všech jaderných zkoušek.

1981 - Výzva k akci na podporu opatření, která zabrání jaderné válce, omezení zbrojení a podpora odzbrojení.

1981 - Výzva k jednání o zákazu chemických a biologických zbraní.

1981 - Prohlášení, že vzdělání, práce, zdravotní péče, výživa, národní rozvoj, atd. jsou základní lidská práva.

1981 - Odsouzení Jižní Afriky za útok na sousední státy, odsouzení apartheidu a snaha o posílení sankcí : 7 rezolucí.

1981 - Odsouzení pokusu o převrat v Jižní Africe na Seychelách.

1981 - Odsouzení izraelské politiky vůči Palestincům, politiky v oblasti lidských práv a bombardování Iráku  : 18 rezolucí.

1982 - Odsouzení izraelské invaze do Libanonu: 6 rezolucí (1982 - 1983).

1982 - Odsouzení zastřelení 11 muslimů izraelským vojákem v chrámu v Jeruzalémě.

1982 - Výzva k Izraeli, aby stáhl svá vojska z holandských výšin, které obsadil v roce 1967.

1982 - Odsouzení apartheidu a výzva k ukončení hospodářské pomoci Jižní Africe : 4 rezoluce.

1982 - Výzva k vytvoření Světové charty k ochraně životního prostředí.

1982 - Vytvoření konference Spojených národů o sukcesi států ve vztahu k majetku státu, archivům a dluhům.

1982 - Zákaz jaderných zkoušek a předávání jaderných technologií, vyhlášení vesmíru bezjaderným prostorem : 3 rezoluce.

1982 - Podpora nového světového informačního a komunikačního řádu.

1982 - Zákaz chemických a bakteriologických zbraní.

1982 - Rozvoj mezinárodního práva.

1982 - Ochrana před výrobky, které mají negativní vliv na zdraví a životní prostředí.

1982 - Prohlášení, že právo na vzdělání, práci, zdravotní péči, výživu a vývoj na národní úrovni jsou základní lidská práva.

1982 - Ochrana před výrobky, které mají negativní vliv na zdraví a životní prostředí.

1982 - Rozvoj energetických zdrojů v rozvojových zemích.

1983 - Rezoluce o apartheidu, jaderných zbraních, ekonomice a mezinárodním právu: 15 rezolucí.

1984 - Odsouzení podpory Jižní Afriky v Namibii a dalších politických rozhodnutí.

1984 - Mezinárodní společná opatření k odstranění apartheidu.

1984 - Odsouzení Izraele za jeho útoky a okupaci jižního Libanonu.

1984 - Rezoluce o apartheidu, jaderných zbraních, ekonomice a mezinárodním právu. 18 rezolucí.

1985 - Odsouzení Izraele za jeho útoky a okupaci jižního Libanonu.

1985 - Odsouzení Izraele za nadměrné použití síly v okupovaných územích.

1985 - Usnesení o spolupráci, lidských právech, obchodu a rozvoji. 3 rezoluce.

1985 - Opatření přijatá proti nacistické, fašistické a neo-fašistické činnosti.

1986 - Výzva pro všechny vlády (včetně USA), aby dodržovaly mezinárodní právo.

1986 - Uložení ekonomických a vojenských sankcí proti Jižní Africe.

1986 - Odsouzení Izraele za jeho akce proti libanonským civilistům.

1986 - Výzva k Izraeli, aby respektoval muslimská svatá místa.

1986 - Odsouzení Izraele za krádež libyjského letadla.

1986 - Rezoluce o spolupráci, bezpečnosti, lidských právech, obchodu, mediální zaujatosti, životnímu prostředí a rozvoji: 8 rezolucí.

1987 - Výzva k Izraeli, aby dodržoval Ženevskou konvenci při zacházení s Palestinci.

1987 - Výzva k Izraeli, aby zastavil deportaci Palestinců.

1987 - Odsouzení Izraele za jeho činy v Libanonu: 2 rezoluce.

1987 - Výzva k Izraeli, aby stáhl svá vojska z Libanonu.

1987 - Dohoda o spolupráci mezi OSN a Ligou arabských států.

1987 - Výzva o žádost k Mezinárodnímu soudnímu dvoru ohledně vojenských a polovojenských činností v Nikaragui a výzva k ukončení embarga na obchod s Nikaraguí : 2 rezoluce.

1987 - Opatření k zamezení mezinárodního terorismu, studium hlavních politických a ekonomických příčin terorismu, vytvoření konference pro definování terorismu a výzkum rozdílů mezi terorismem a národním osvobozeneckým hnutím.

1987 - Rezoluce o žurnalistice, mezinárodních dluzích a obchodu: 3 usnesení.

1987 - Zákaz vytvoření a nasazení zbraní ve vesmíru.

1987 - Zákaz vývoje nových typů zbraní hromadného ničení.

1987 - Zákaz jaderných zkoušek: 2 rezoluce.

1987 - Návrh na prohlášení jižního Atlantiku "zónou míru".

1988 - Odsouzení akcí Izraele proti Palestincům na okupovaných územích: 5 rezolucí (1988 - 1989).

1989 - Odsouzení americké invaze do Panamy.

1989 - Odsouzení zničení rezidence Nikaragujského velvyslance v Panamě americkými vojsky.

1989 - Odsouzení podpory skupin Contras v Nikaragui Americkou armádou.

1989 - Odsouzení nelegálního embarga USA proti Nikaragui.

1989 - Rezoluce proti násilnému získávání území.

1989 - Výzva k urovnání arabsko-izraelského konfliktu na základě předchozích rezolucí OSN.

1990 - Rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o vyslání tři pozorovatelů do okupovaných území.

1995 - Potvrzení statusu okupovaných území pro území ve východním Jeruzalémě, připojených Izraelem.

1997 - Výzva k Izraeli, aby zastavil budování osad ve východním Jeruzalémě a dalších okupovaných územích: 2 rezoluce.

1999 - Výzva pro USA, aby ukončilo obchodní embargo vůči Kubě: 8 rezolucí (1992, 1999).

2001 - Rozhodnutí o vyslání neozbrojených pozorovatelů na západní břeh řeky Jordán a do pásma Gazy.

2001 - Rozhodnutí o vytvoření Mezinárodního trestního soudu.

2002 - Rozhodnutí o prodloužení mírové mise v Bosně.

2002 - Odsouzení vraždy oficiálního představitele Spojeného království v OSN izraelskými vojáky. Odsouzení zničení skladu se zbožím dodaným Světovým potravinovým programem.

2003 - Odsouzení rozhodnutí izraelského parlamentu "odstranit" palestinského prezidenta Jásira Arafata.

2003 - Odsouzení izraelské výstavby zdi na palestinských územích.

2003 - Rozhodnutí o ukončení čtyř desetiletí trvajícího embarga USA vůči Kubě.

2004 - Odsouzení atentátu na vůdce Hamasu, šejcha Ahmeda Yassina.

2004 - Odsouzení izraelské invaze a zabíjení v Gaze.

2004 - Rozhodnutí o tom, že výroba a zpracování materiálů používaných pro výrobu zbraní by měla být pod mezinárodní kontrolou.

2006 - Výzva k ukončení izraelských vojenských vpádů a útoků do pásma Gazy.

2006 - Výzva k ukončení finanční blokády proti Kubě.

2007 - Výzva k mírovému využití kosmického prostoru.

2007 - Výzva k Úmluvě o diskriminaci žen.

2007 - Rezoluce o otázkách týkajících se dětských práv.

2007 - Rezoluce o otázkách týkajících se práva na potraviny.

2007 - Rezoluce o použitelnosti Ženevské úmluvy k ochraně civilních osob za války.

2007 - Výzva k ochraně globálního klimatu.

2007 - Výzva k prohlášení Indického oceánu zónou míru.Výzva k vyhlášení jihovýchodní Asie bezjadernou zónou.
2007 - Rezoluce vyzývající k právu na sebeurčení pro palestinský lid a další rezoluce usnesení o Palestincích a jejich právech.

2008 - Výzva k pokroku na cestě ke smlouvě při obchodování se zbraněmi.

2008 - Zákaz vývoje nových typů zbraní hromadného ničení.

2008 - Poskytnutí záruky, že nejaderné státy nebudou napadeny jadernými zbraněmi.

2008 - Prevence zbrojení ve vesmíru a transparentnosti činností ve vesmíru.

2008 - Výzva ke snížení bojeschopnosti jaderných zbraní a zákaz jaderných zbraní.

2008 - Výzva k ukončení používání ochuzeného uranu ve zbraních.

2008 - Rozhodnutí o nedovoleném obchodu s ručními palnými zbraněmi.

2008 - Výzva k vyhlášení Střední Asie a jižní polokoule bezjadernou zónou. Prevence šíření jaderných zbraní na Blízkém východě.

2008 - Výzva ke všem jaderným mocnostem o zákazu jaderných zkoušek. Výzva k úsilí o svět bez jaderných zbraní.

2008 - Výzva ke smlouvě o právech dětí.

2008 - Odsouzení rasové diskriminace.

2008 - Potvrzení svrchovaného postavení Palestinců v okupovaných územích a suverenity jejich zdrojů.

2008 - Potvrzení práva Palestinců na sebeurčení.

2008 - Výzva k Izraeli, aby platil náklady na čištění pobřeží Libanonu od ropných skvrn způsobených jeho bombardováním.

2008 - Výzva pro nový ekonomický řád.

2008 - Výzva k uznání práva na rozvoj všech zemí.

2008 - Výzva k uznání práva člověka na potraviny.

2008 - Důkaz o respektování práva na univerzální svobodu cestování a zásadní význam sloučení rodiny.

2008 - Rozhodnutí o společném úsilí v oblasti informačních technologií pro zajištění mezinárodní bezpečnosti.

2008 - Rezoluce o Palestině, jejich lidech, jejich majetku, jakož i Izraele v Palestině, včetně izraelských osad.

2009 - Výzva k ukončení 22denního izraelského útoku na Gazu.

2011 - Výzva k demolici nelegálních izraelských osad na západním břehu Jordánu.

2011 - Výzva k Izraeli, aby přestal bránit pohybu a přístupu osobních vozidel a dodávek pomoci Organizace spojených národů a Blízkovýchodní agentury pro palestinské uprchlíky.

2011 - Výzva k okamžitému a úplnému zastavení všech činností izraelských osadníků na okupovaném palestinském území, včetně východního Jeruzaléma a na okupovaných syrských holandských výšinách.  

Žádné komentáře:

Okomentovat