9. 10. 2012

Stav ruské ekonomiky v roce 2011

Celosvětová finanční krize v letech 2008-2009 sice zpomalila ekonomický růst Ruska, ale neprojevily se v něm výrazněji krizové jevy obdobné situaci v USA a v zemích Evropy. V březnu 2010 bylo ve zprávě Světové banky uvedeno, že ztráty ruské ekonomiky byly menší, než se původně očekávalo. Podle názoru banky větším ztrátám do určité míry zabránila ruská vláda přijetím rozsáhlých antikrizových opatření.

  

Podle výsledků prvního čtvrtletí 2010 se Rusko dostalo v tempech růstu HDP a růstu průmyslové výroby (5,8%) na druhé místo mezi zeměmi „velké osmičky" (předehnalo ho jen Japonsko). V roce 2010 činil v Rusku růst HDP 4,00% a Rusko se dostalo na 6. místo ve světovém srovnání v ukazateli objemu HDP na paritu kupní síly.


2011

Čerpání rozpočtu Ruské federace skončilo v roce 2011 přebytkem ve výši 0,8% HDP (hrubého domácího produktu). Pro porovnání možno uvést, že v eurozoně činil deficit v uvedeném roce 6,2% a v USA 9,6%.

HDP vzrostl v roce 2011 o 4,2% a průmyslová výroba o 4,7%. Z hlediska dynamiky vývoje těchto ukazatelů zaujalo Rusko třetí a čtvrté místo na světě. V růstu HDP ho předstihla jen Čína (9,5%) a Indie (7,8%). V růstu průmyslové výroby měly vyšší tempa Čína, Indie a Německo. V eurozoně činil růst HDP 1,5% a v USA 1,6%.

Na třetím místě na světě se nachází Rusko i v úrovni mezinárodních rezerv, které podle výsledků minulého roku překročily 500 miliard dolarů. O 5 miliard dolarů tak byly překročeny prognózy Centrální banky Ruské federace.

V roce 2011 činil Fond národního blahobytu 2,79 trilionů rublů a rezervní fond 1,893 trilionů rublů.

Inflace v roce 2011 představovala 6,1%, což byl nejlepší výsledek za posledních 20 let (v Indii činila 9%, v Číně 5,4%, v Brazílii 6,3%, ve Velké Británii 4,5% a v USA 3,5%).

Po období krize se podařilo zcela stabilizovat trh práce. Úroveň nezaměstnanosti v uplynulém roce činila 6,2-6,5%.

Státní rezervy

Mezinárodní rezervy Ruska podle evidence Centrální banky k 1. září 2011 činí 545,012 miliard dolarů
Tendence růstu rezerv v posledních pěti letech:
1. leden 2006 - 182,0 miliard dolarů
1. leden 2007 - 303,0 miliard dolarů
1. leden 2008 - 478,8 miliard dolarů
1. leden 2009 - 426,3 miliard dolarů
1. leden 2010 - 439,5 miliard dolarů
1. leden 2011 - 479,4 miliard dolarů
1. září 2011 - 545,012 miliard dolarů
Rezervní fond Ministerstva financí k 1. červenci 2010 - 39,32 miliard dolarů
Fond národního hmotného zabezpečení Ministerstva financí k 1. červenci 2010 - 85,47 miliard dolarů
Zásoby zlata - 824,8 tun


Státní a vnější dluh

V absolutním vyjádření činil ruský vnější státní dluh k 1. listopadu 2011 celkem 36,0 miliard dolarů, což je jedním z nejnižších ukazatelů v Evropě. Představuje 3% HDP Ruské federace. Pro porovnání možno uvést, že po ekonomické krizi v Rusku v roce 1998 tvořil tento dluh 146,4 % HDP - 160 miliard dolarů a Rusko se tak dostalo v tomto ukazateli na první místo na světě. Po roce 2000 byl dluh téměř v plném rozsahu umořen.

Bilance zahraničního obchodu

Podle údajů Centrální banky Ruska kladné saldo ruského zahraničního obchodu v roce 2010 činilo 149,2 miliard US dolarů, což je o 33,7% více než v roce 2009 (111,6 miliard US dolarů).

Saldo roku 2010 je o 17,0% menší než v roce 2008 (179,7 miliard US dolarů), ale o 14,0% vyšší než v roce 2007 (130,9 miliard US dolarů).

Objem exportu v roce 2010 činil 398,0 miliard US dolarů, což je o 31,2% více než v roce 2009 (303,4 miliardy US dolarů), o 15,6% méně než v roce 2008 (471,6 miliard US dolarů) a o 12,3% více než v roce 2007 (354,4 miliard US dolarů).

Objem importu se v roce 2010 zvýšil o 29,7%, to je na 248,8 miliard US dolarů ze 191,8 miliard US dolarů v roce 2009. V roce 2010 byl objem importu o 14,8% menší než v roce 2008 (291,9 miliard US dolarů), ale o 11,3% větší než v roce 2007 (223,5 miliard US dolarů).

Import do Ruska

Objem importu v roce 2010 představoval 248,8 miliard US dolarů.

Rozhodující položky importu v období leden – listopad 2010 (v procentech z celkové hodnoty importu):
stroje a zařízení – 42,9%
léky – 4,1%
maso a ryby – 2,8%
oděvy – 2,5%

Největší importér zboží do Ruska: Německo – 21,2 miliard US dolarů v roce 2009.

Rusko zaujímá první místo na světě:

ve zdrojích národního bohatství (při jakékoliv metodě propočtu, jak v absolutní hodnotě, tak na hlavu obyvatele)
v prozkoumaných zásobách přírodního plynu (32% světových zásob)
v těžbě a exportu přírodního plynu (35% světové těžby)
v těžbě nafty a druhé místo v jejím exportu
v zásobách diamantů a druhé místo v jejich dobývání
ve fyzickém objemu exportu diamantů
v zásobách dřevní hmoty (23% světových zásob dřeva)
v prozkoumaných zásobách železných rud (okolo 28% světových zásob)
v exportu oceli a třetí místo v exportu válcovaného materiálu
v prozkoumaných zásobách černého uhlí (23% světových zásob)
v zásobách těženého a rafinovaného niklu
v zásobách rašeliny (47% světových zásob)
v zásobách stolní (kuchyňské) soli a druhé místo v zásobách draslíkové soli
v prozkoumaných zásobách olova, zinku, titanu a niobu
ve výrobě a exportu hliníku
v exportu dusíkatých hnojiv, druhé a třetí místo v exportu fosforečných a draselnatých hnojiv
v délce elektrifikovaných železných drah
v počtu ročně vypouštěných kosmických zařízení
v prozkoumaných zásobách stříbra
druhé místo na světě v prozkoumaných zásobách zlata
druhé místo na světě v prozkoumaných zásobách platiny a první místo v jejím exportu
třetí místo na světě ve velikosti státních rezerv ve zlatě a valutách
třetí místo na světě v prozkoumaných zásobách mědi a olova
třetí místo na světě v prozkoumaných zásobách wolframu a molybdenu

Zdroj : http://www.business-consortium.cz  

Žádné komentáře:

Okomentovat