6. 11. 2012

20 zajímavých faktů o vzestupu BRICS
  


- Zkratka BRICS představuje sdružení předních rozvíjejících se ekonomik. V roce 2012 je skupina složena z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky.

Celkový výkon BRICS ekonomik (Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky) má velmi důležitý význam pro světovou ekonomiku.- Zatímco vyspělé země po celém světě se potýkají s vysokými rozpočtovými deficity a rostoucí nezaměstnaností, země BRICS se ocitly v lepší situaci, zvedají své lidi z chudoby a jsou motorem světové ekonomiky.
- V současné době státy BRICS tvoří přibližně 26,6 % územní plochy všech zemí a žije v nich 42,2 % obyvatelstva planety a 20 % světového HDP. 

Mají pod kontrolou 43 % světových devizových rezerv a jejich podíl stále roste.- V roce 2012, pět zemí BRICS představuje téměř 3 miliardy lidí.
- V roce 2012 jejich celkové HDP činí 13,7 bilionů USD.
- Země BRICS by mohly být do roku 2032 stejně velké jako země G7, což je asi o 7 let dříve než se původně myslelo, že se to stane. Toto je psáno ve zprávě "Goldman Sachs".
- Podle "Foreign Policy", v průběhu pěti let do roku 2007 obdrželi investoři v zemích BRICS roční výnos 52 % ve srovnání s pouze 16 %  z investic v zemích G7.- Státy BRICS se přiblíží k sedmi hlavním rozvinutým státům do roku 2030 a do poloviny století dvojnásobně překonají země G7.
- Spotřebitelé zemí BRICS také začínají konkurovat americkým spotřebitelům, pokud jde o všeobecnou kupní sílu, říká "Foreign Policy".
- Opět podle "Foreign Policy", v samotné Číně se nyní prodává více aut, mobilních telefonů, televizorů, ledniček a brandy než ve Spojených státech.
- Během krize z roku 2008 přišly státy BRICS na pomoc Spojeným státům, Evropě a Japonsku, kteří krachovali vzhledem k překročení jejich rozpočtu a fiskální nezodpovědnosti. Poptávka BRICS pomohla vytáhnout světovou ekonomiku z jejího počátečního poklesu.
- Podle zprávy "Grant Thornton International Business Report 2012" způsob, jakým představitelé problémové eurozóny nedávno prosili tyto ekonomiky o financování kvůli vyrovnání se s dluhovou krizí, je dalším krokem při přechodu ekonomické moci ze západu na východ.


- Předpokládá se, že BRICS během období 2011-2016 bude tvořit 37 % globálního růstu, 22 % z toho připadne na Čínu. Tím se zvýší podíl zemí BRICS ve světové produkci z 19 na 23 % .- Mezitím, podíl světové produkce připadající na G7 ve stejném období klesne z 48 na 44 % .- Podle MMF v roce 2011, Rusko a Brazílie jsou daleko napřed, pokud jde o příjem na obyvatele, před Čínou a Indií - téměř 13 tisíc dolarů, ve srovnání s 5 414 dolarů v Číně a 1 389 dolarů v Indii.
- Podle mnohých odhadů, včetně "Goldman Sachs", v roce 2030 čínské HDP předežene USA. Mezi zeměmi BRICS Čína roste nejrychleji.
- "Grant Thornton International Business Report 2012" říká, že pokud jde o růst příjmů, podnikání je v roce 2012 nejslibnější v Indii. Tam se očekává nárůst výnosnosti o 82 % , následuje Brazílie s 78 % , Čína s 74 % a pak Rusko s 43 %.
- Podle Světové organizace duševního vlastnictví, 58 % patentových přihlášek podaných v roce 2011 bylo podáno v USA, Japonsku a Německu.

Objem patentových přihlášek v Číně v roce 2011 vzrostl o 33 % , v Rusku o 21 % , v Brazílii o 17 % a v Indii o 11 %.
- Pokud jde o ziskovost, Čína vede s očekávanou ziskovostí v roce 2012 s 61 %, jen o málo předčí Brazílii s 60 %, Indii s 57 % a Rusko s 43 % .

Současně, exportní perspektivy jsou mnohem vyšší v Indii (36%) a Číně (28%) než v Brazílii (16%) a Rusku (6%).
- Inflace zůstává klíčovou otázkou pro ekonomiku zemí BRICS. "Central Bank of India" v posledních 19 měsících, 13 krát zvyšovala úrokové sazby, aby se vyrovnala s dvouciferným růstem spotřebitelských cen.

V Brazílii navzdory nedávnému oslabení, zůstala inflace na 6,6 % , výrazně nad cílovou hodnotou 4,5 % . V Číně dosáhla inflace v červnu 6,4 % , ale od té doby klesla na 4,2  % . Ovšem očekávané oslabení měnové politiky může přispět k nové inflaci.Z původně nesouvislé skupiny "vynalezené" ekonomy a novináři, se BRICS postupně mění v úžeji spjatý blok, který chce svůj hospodářský potenciál využít i geopoliticky. Stále častěji se konají společné schůze a porady. V roce 2008 se v ruském Jekatěrinburgu konalo setkání ministrů zahraničních věcí zemí BRICSu. O rok později v červnu, v tomtéž městě, už byla vrcholná schůzka (summit) nejvyšších představitelů těchto zemí. Další vrcholná schůzka následovala v dubnu 2010 v brazilské Brasílii. Třetí setkání na nejvyšší úrovni, původně plánované na duben 2011 do Pekingu, se nakonec konalo jinde: v nejjižnějším městě Číny, San-ja. Účastnila se ho už i Jihoafrická republika, jakožto nový plnoprávný člen.

Na konci března 2012 se země BRICS sešly v Novém Dillí k summitu, jehož cílem bylo mj. naplánovat vytvoření společné mezinárodní rozvojové banky (tzv. BRICS Bank), která by mohla vytvořit protiváhu k již existujícím rozvojovým bankám. Účelem této banky má být financovat rozvojové a infrastrukturní projekty v rozvojových zemích. Úvěry budou poskytovány v národních měnách příslušných zemí, nikoli v amerických dolarech, jak bylo v mezinárodním finančním styku zvykem.

Zdroje : http://mixednews.ru a http://www.rediff.com http://cs.wikipedia.org  

1 komentář:

  1. A co z toho??!! Tady čtu, že: "během krize z roku 2008 přišly státy BRICS na pomoc Spojeným státům, Evropě a Japonsku, kteří krachovali " dále že "způsob, jakým představitelé problémové eurozóny nedávno PROSILI tyto ekonomiky atd.", vždyť to je jenom léčka! Dollar je bezcenný papírek, nekrytý ničím. A BRICS kupuje tyto dolarky,rozuměj,natištěné obligace USA, čímž vyhazují mld. ze svých zemí do kapes FEDu. Tzv.zachraňování evropské a prý i světové ekonomiky je jenom slovní mainstreamová fráze na krytí zednářských ekonomických podvodů na lidech tohto světa.
    Jediné řešení: Nic!Žádne kupování obligací USA, žádné dotování evropských bank! Pro BRICS je nejlepší jenom bleskový bankrot USA a Evropy! Pak je třeba nastolit novou měnu - ať je to třeba juan - s centrální bankou na území a pod kontrolou BRICS /třeba v Rusku./ Potom půjde BRICS ekonomicky na vrchol. Možná i Bůh by řekl, že " je to dobré."

    OdpovědětVymazat