10. 1. 2013

Jak Rothschildové vytvořili moderní finanční systém a vlastní bohatství

Rothschildova dynastie může být bez pochyb považována za průkopníka v oblasti mezinárodních financí. Jejím zakladatelem byl Mayer Rothschild, kterému časopis „Forbes“ přisoudil 7. místo v seznamu nejvlivnějších podnikatelů v historii. Mluví se o něm jako o zakladateli moderního bankovního systému, který zavedl pojmy „diverzifikace, rychlý přenos informací, ochrana soukromí a velký obrat“.
  

Jednoduše řečeno, Meyer byl připraven a pochopil, že je třeba vynaložit velké peníze pro získání obrovského zisku.

Nicméně, rychle bohatnoucí rodina se více než jednou ve své historii, tváří v tvář potkávala s nepřátelským postojem. Když budete trochu „googlit“, můžete snadno najít několik konspiračních teorií, tak či onak spojených s Rothschildy.

A jak se podařilo rodině německých pouličních prodavačů náhle, téměř okamžitě, se stát "nejbohatší dynastií v dějinách“ a majiteli obrovského politického vlivu?

Odpověď je před vámi - tohle je příběh o tom, jak Meyer a jeho synové vybudovali mezinárodní bankéřskou dynastii.

Kořeny Rothschildů jsou více než skromné: židovská čtvrť ve Frankfurtu
Mayer Amschel Rothschild, který všechno začal, se narodil v roce 1744. Jeho rodina se choulila nad jeho vlastní obchůdkem, spolu s přibližně 30 příbuznými.

Otec Mayera Rothschilda byl obchodníkem a směnárníkem.
Majerův otec Amschel Moses měnil peníze a obchodoval s hedvábnou tkaninou. Mezi jeho klienty patřily významné osobnosti - například Princ William Hessea-Kassel.

Nicméně, Amschelovo bohatství bylo velmi skromné, soudě alespoň podle podmínek, za kterých jeho rodina musela žít.

Mayerovi rodiče zemřeli, když mu bylo 12 let, a chlapec šel do Hannoveru učit se finančníkem.
Mayer opustil rabínskou školu a začal se učit nové činnosti. Později se přiznal v dopise: „ve svých mladších letech ... jsem byl velmi úspěšný podnikatel, ale velmi neorganizovaný, protože jsem se učil Talmud a nevěděl nic o obchodu“. Vyučil se ve firmě Wolfa Jakoba Oppenheimera, poskytovatele úvěru členům královské rodiny, zapojeného do mezinárodního obchodu, zejména se zlatem.

Nejdůležitější zákazníky Mayer zdědil po svém otci.Stejně jako jeho otec, Meyer byl schopen získat důvěru prince Williama a vydělal slušné jmění sběrem a prodejem vzácných mincí.

Historik Neil Ferguson věří, že starožitný obchod vytvořil základ bohatství Rothschildů. V roce 1769 Meyer získal titul právního zástupce, díky kterému získal další příležitosti jak vydělat peníze.

Manželství také přispělo ke znásobení Mayerova bohatství.
V roce 1770 se Mayer oženil s Gutlou Schnapper a získal bohatý majetek od jejího otce, také právního zástupce. Z tohoto manželství se narodilo pět synů a pět dcer.

V Mayerově poslední vůli byla předepsána přísná a zcela konkrétní pravidla týkající se sňatku členů rodiny Rothschildů.

Od podnikání se starožitnictvím šel Mayer do banky.
Neil Ferguson to popisuje jako přirozené rozšíření Mayerovy práce jako obchodníka se starožitnostmi, jelikož často poskytoval úvěry svým zákazníkům. Díky této expanzi se Mayerovo bohatství  rychle vyšplhalo ze 4 000 zlatých guldenů v roce 1795 na 60 000 zlatých guldenů v roce 1796.

Nedostatečná Mayerova organizace udělala z jeho bohatství velké pokušení pro zaměstnance.
Mayerův spolupracovník, Hirsch Liebmann, získal pro sebe za dobu tří let téměř 30 000 zlatých guldenů. To bylo možné díky tomu, že účetnictví bylo prováděno „na primitivní politováníhodné úrovni“. U soudu Meyer přiznal, že drží pytle peněz na dostupných místech a v domácnosti a kanceláři.

Revoluční změny ve společnosti a technologiích pomohly Mayerovi zbohatnout ještě víc.
Během Velké francouzské revoluce, Mayer vydělával tím, že poskytoval rakouské armádě britské peníze. Navíc cítil, že by mohl vydělat peníze na industrializaci a stal se největším dovozcem anglických textilií.

Brzy rozšířil své aktivity v Británii a po celém světě.

Na přelomu století Mayer poslal své syny, aby založili banky v hlavních městech Evropy.

Erb Rothschildů zobrazuje pěst s pěti šípy, symbolizující jednotu pěti Mayerových synů. Na počátku 19. století, Mayer poslal své syny, aby založili banky ve Frankfurtu, Neapoli, Vídni, Paříži a Londýně.

Mayer pokračuje řídit směr rodiny přes manželství mezi příbuznými.
Mayer byl znepokojen tím, aby rodinný majetek nezmizel. V závěti bylo potomkům zakázáno zveřejňovat všechny dokumenty o finančních aktivitách rodiny a bankovní činnost mohla být předána pouze po mužské linii. V důsledku toho, čtyři vnoučata se vdala za jeho vnučky (bratranci a sestřenice), jedna vnučka si dokonce vzala svého vlastního strýce.

Nejstarší syn, Amschel Rothschild, zůstal řídit záležitosti ve Frankfurtu.
Nejméně známý z „pěti šípů“, Amschel, umřel bezdětný v roce 1855, po kterém kontrolu nad záležitostmi ve Frankfurtu převzali synové jeho bratra Karla.

Karl Rothschild založil „Bank CM de Rothschild & Figli“ v Neapoli.
V Neapoli se u Karla vyvinul poměrně úzký (a ziskový) vztah s nacházející se u moci nechvalně známou rodinou Medici. Charlotte, dcera Karla, si vzala jeho synovce Lionela, syna Nathana.

Solomon Rothschild založil „SM von Rothschild“ banku ve Vídni.
Solomon hrál klíčovou roli ve financování železniční společnosti „Nordbahn“, byl vášnivým sběratelem uměleckých děl. Během revoluce v roce 1848 ztratil část ze svého bohatství a stal se terčem kritiky ve společnosti. Výsledkem bylo předání všech záležitostí jeho synovi. Dle rodinné tradice, Solomonova dcera Betty si vzala jeho bratra Jamese.

Zakladatel pařížské pobočky „De Rothschild Frères“ byl výše uvedený James.
Pařížská větev byla jednou z nejúspěšnějších, zejména díky vztahům vzniklých u Jamese s králem Louis-Philippem. Dům, ve kterém vyrostly Jamesovy děti je nyní americké velvyslanectví.

James získal vinice Château Lafite, které zůstávají stále ve vlastnictví rodiny.
Toto vinařství se nachází v oblasti Bordeaux, je považováno za jedno z nejlepších ve Francii.

Nejúspěšnější z jeho synů, Nathan, dostal počáteční kapitál od Landgrave Wilhelma XI. 
Bývalý princ Wilhelm Hesse, který měl kdysi styky s Mosesem a Mayerem, přijal titul otce v roce 1785. Po invazi Napoleona, uprchl do Dánska a péči o jeho bohatství přenechal Mayerovi. Rothschild předal peníze Nathanovi, který je schopně znásobil a nakonec Williamovi většinu vrátil. S pomocí královských peněz se Nathanovi podařilo výrazně zlepšit rodinné záležitosti.

Nathan zdědil otcův nedostatek organizace, ale to mu nebránilo v tom, aby se rychle dostal na vrchol.

Jeho otec napsal: „ ... všichni si na tebe stěžují, můj drahý Nathane, říkají, že nejsi pečlivý při posílání zboží. Někdy říkáš, že posíláš, například, kontejner pod jedním číslem, a pak, když to příjde, je tam jiné číslo ...už jsem si stěžoval do Frankfurtu ohledně tvých mimořádných nákladů a dezorganizace, drahý Nathane, mně se to nelíbí.“

V roce 1806 si Nathan vzal peníze a o pět let později otevřel banku „NM Rothschild & Sons“.
Jeho manželka Anny Cohen byla dcerou slavného diamantového obchodníka a Nathanova partnera v podnikání. Manželství posílilo jeho vazby v podnikání a zvýšilo zisk. V roce 1811 Nathan otevřel banku „NM Rothschild & Sons“. Nathan vyvinul strategii pro poskytování úvěrů vládám během války, kdy vítěz kryje dluh neúspěšné strany.

Výsledek bitvy u Waterloo sliboval Nathanovi buď obrovské zisky nebo velké ztráty. Legenda má za to, že Nathan byl první, kdo se dozvěděl o Wellingtonově vítězství.
Nathan vyslechl zprávu s vážnou tváří a pokračoval prodávat cenné papíry, aby se ostatní domnívali, že Britové byli poraženi. V důsledku toho, byl tento den jedním z nejvíce ziskových v historii dynastie.

Nathan se jako první rozhodl půjčovat vládám během války.
Taktika použitá Nathanem při financování armády Wellingtona v roce 1814 umožnila rodině několikrát znásobit své bohatství za 150 let téměř neustálých válek. Z 500 000 liber v roce 1818 jmění Rothschildů vzrostlo na 4 330 333 liber jen na deset let, a strategii samotnou převzaly další větve dynastie.


I bez dobytí Nového světa, rodina Rothschildů dosáhla dominantního postavení ve světě financí.
Neil Ferguson konstatuje rozsah operací rodiny Rothschildů:

„Po většinu devatenáctého století, „NM Rothschild“ byla největší bankou na světě, dominující na globálním trhu s cennými papíry. Za její moderní protějšky mohou být považovány „Merrill Lynch“, „Morgan Stanley“, „JP Morgan“ a pravděpodobně „Goldman Sachs“ - vzhledem k roli, kterou Rothschildové v 19. století hráli při posílení finanční pozice řady vlád.Zdroj : http://www.businessinsider.com
  

3 komentáře: