10. 1. 2013

Jak Rothschildové vytvořili moderní finanční systém a vlastní bohatství

Rothschildova dynastie může být bez pochyb považována za průkopníka v oblasti mezinárodních financí. Jejím zakladatelem byl Mayer Rothschild, kterému časopis „Forbes“ přisoudil 7. místo v seznamu nejvlivnějších podnikatelů v historii. Mluví se o něm jako o zakladateli moderního bankovního systému, který zavedl pojmy „diverzifikace, rychlý přenos informací, ochrana soukromí a velký obrat“.
  

Jednoduše řečeno, Meyer byl připraven a pochopil, že je třeba vynaložit velké peníze pro získání obrovského zisku.

Nicméně, rychle bohatnoucí rodina se více než jednou ve své historii, tváří v tvář potkávala s nepřátelským postojem. Když budete trochu „googlit“, můžete snadno najít několik konspiračních teorií, tak či onak spojených s Rothschildy.

A jak se podařilo rodině německých pouličních prodavačů náhle, téměř okamžitě, se stát "nejbohatší dynastií v dějinách“ a majiteli obrovského politického vlivu?

Odpověď je před vámi - tohle je příběh o tom, jak Meyer a jeho synové vybudovali mezinárodní bankéřskou dynastii.

Kořeny Rothschildů jsou více než skromné: židovská čtvrť ve Frankfurtu
Mayer Amschel Rothschild, který všechno začal, se narodil v roce 1744. Jeho rodina se choulila nad jeho vlastní obchůdkem, spolu s přibližně 30 příbuznými.

Otec Mayera Rothschilda byl obchodníkem a směnárníkem.
Majerův otec Amschel Moses měnil peníze a obchodoval s hedvábnou tkaninou. Mezi jeho klienty patřily významné osobnosti - například Princ William Hessea-Kassel.

Nicméně, Amschelovo bohatství bylo velmi skromné, soudě alespoň podle podmínek, za kterých jeho rodina musela žít.

Mayerovi rodiče zemřeli, když mu bylo 12 let, a chlapec šel do Hannoveru učit se finančníkem.
Mayer opustil rabínskou školu a začal se učit nové činnosti. Později se přiznal v dopise: „ve svých mladších letech ... jsem byl velmi úspěšný podnikatel, ale velmi neorganizovaný, protože jsem se učil Talmud a nevěděl nic o obchodu“. Vyučil se ve firmě Wolfa Jakoba Oppenheimera, poskytovatele úvěru členům královské rodiny, zapojeného do mezinárodního obchodu, zejména se zlatem.

Nejdůležitější zákazníky Mayer zdědil po svém otci.Stejně jako jeho otec, Meyer byl schopen získat důvěru prince Williama a vydělal slušné jmění sběrem a prodejem vzácných mincí.

Historik Neil Ferguson věří, že starožitný obchod vytvořil základ bohatství Rothschildů. V roce 1769 Meyer získal titul právního zástupce, díky kterému získal další příležitosti jak vydělat peníze.

Manželství také přispělo ke znásobení Mayerova bohatství.
V roce 1770 se Mayer oženil s Gutlou Schnapper a získal bohatý majetek od jejího otce, také právního zástupce. Z tohoto manželství se narodilo pět synů a pět dcer.

V Mayerově poslední vůli byla předepsána přísná a zcela konkrétní pravidla týkající se sňatku členů rodiny Rothschildů.

Od podnikání se starožitnictvím šel Mayer do banky.
Neil Ferguson to popisuje jako přirozené rozšíření Mayerovy práce jako obchodníka se starožitnostmi, jelikož často poskytoval úvěry svým zákazníkům. Díky této expanzi se Mayerovo bohatství  rychle vyšplhalo ze 4 000 zlatých guldenů v roce 1795 na 60 000 zlatých guldenů v roce 1796.

Nedostatečná Mayerova organizace udělala z jeho bohatství velké pokušení pro zaměstnance.
Mayerův spolupracovník, Hirsch Liebmann, získal pro sebe za dobu tří let téměř 30 000 zlatých guldenů. To bylo možné díky tomu, že účetnictví bylo prováděno „na primitivní politováníhodné úrovni“. U soudu Meyer přiznal, že drží pytle peněz na dostupných místech a v domácnosti a kanceláři.

Revoluční změny ve společnosti a technologiích pomohly Mayerovi zbohatnout ještě víc.
Během Velké francouzské revoluce, Mayer vydělával tím, že poskytoval rakouské armádě britské peníze. Navíc cítil, že by mohl vydělat peníze na industrializaci a stal se největším dovozcem anglických textilií.

Brzy rozšířil své aktivity v Británii a po celém světě.

Na přelomu století Mayer poslal své syny, aby založili banky v hlavních městech Evropy.

Erb Rothschildů zobrazuje pěst s pěti šípy, symbolizující jednotu pěti Mayerových synů. Na počátku 19. století, Mayer poslal své syny, aby založili banky ve Frankfurtu, Neapoli, Vídni, Paříži a Londýně.

Mayer pokračuje řídit směr rodiny přes manželství mezi příbuznými.
Mayer byl znepokojen tím, aby rodinný majetek nezmizel. V závěti bylo potomkům zakázáno zveřejňovat všechny dokumenty o finančních aktivitách rodiny a bankovní činnost mohla být předána pouze po mužské linii. V důsledku toho, čtyři vnoučata se vdala za jeho vnučky (bratranci a sestřenice), jedna vnučka si dokonce vzala svého vlastního strýce.

Nejstarší syn, Amschel Rothschild, zůstal řídit záležitosti ve Frankfurtu.
Nejméně známý z „pěti šípů“, Amschel, umřel bezdětný v roce 1855, po kterém kontrolu nad záležitostmi ve Frankfurtu převzali synové jeho bratra Karla.

Karl Rothschild založil „Bank CM de Rothschild & Figli“ v Neapoli.
V Neapoli se u Karla vyvinul poměrně úzký (a ziskový) vztah s nacházející se u moci nechvalně známou rodinou Medici. Charlotte, dcera Karla, si vzala jeho synovce Lionela, syna Nathana.

Solomon Rothschild založil „SM von Rothschild“ banku ve Vídni.
Solomon hrál klíčovou roli ve financování železniční společnosti „Nordbahn“, byl vášnivým sběratelem uměleckých děl. Během revoluce v roce 1848 ztratil část ze svého bohatství a stal se terčem kritiky ve společnosti. Výsledkem bylo předání všech záležitostí jeho synovi. Dle rodinné tradice, Solomonova dcera Betty si vzala jeho bratra Jamese.

Zakladatel pařížské pobočky „De Rothschild Frères“ byl výše uvedený James.
Pařížská větev byla jednou z nejúspěšnějších, zejména díky vztahům vzniklých u Jamese s králem Louis-Philippem. Dům, ve kterém vyrostly Jamesovy děti je nyní americké velvyslanectví.

James získal vinice Château Lafite, které zůstávají stále ve vlastnictví rodiny.
Toto vinařství se nachází v oblasti Bordeaux, je považováno za jedno z nejlepších ve Francii.

Nejúspěšnější z jeho synů, Nathan, dostal počáteční kapitál od Landgrave Wilhelma XI. 
Bývalý princ Wilhelm Hesse, který měl kdysi styky s Mosesem a Mayerem, přijal titul otce v roce 1785. Po invazi Napoleona, uprchl do Dánska a péči o jeho bohatství přenechal Mayerovi. Rothschild předal peníze Nathanovi, který je schopně znásobil a nakonec Williamovi většinu vrátil. S pomocí královských peněz se Nathanovi podařilo výrazně zlepšit rodinné záležitosti.

Nathan zdědil otcův nedostatek organizace, ale to mu nebránilo v tom, aby se rychle dostal na vrchol.

Jeho otec napsal: „ ... všichni si na tebe stěžují, můj drahý Nathane, říkají, že nejsi pečlivý při posílání zboží. Někdy říkáš, že posíláš, například, kontejner pod jedním číslem, a pak, když to příjde, je tam jiné číslo ...už jsem si stěžoval do Frankfurtu ohledně tvých mimořádných nákladů a dezorganizace, drahý Nathane, mně se to nelíbí.“

V roce 1806 si Nathan vzal peníze a o pět let později otevřel banku „NM Rothschild & Sons“.
Jeho manželka Anny Cohen byla dcerou slavného diamantového obchodníka a Nathanova partnera v podnikání. Manželství posílilo jeho vazby v podnikání a zvýšilo zisk. V roce 1811 Nathan otevřel banku „NM Rothschild & Sons“. Nathan vyvinul strategii pro poskytování úvěrů vládám během války, kdy vítěz kryje dluh neúspěšné strany.

Výsledek bitvy u Waterloo sliboval Nathanovi buď obrovské zisky nebo velké ztráty. Legenda má za to, že Nathan byl první, kdo se dozvěděl o Wellingtonově vítězství.
Nathan vyslechl zprávu s vážnou tváří a pokračoval prodávat cenné papíry, aby se ostatní domnívali, že Britové byli poraženi. V důsledku toho, byl tento den jedním z nejvíce ziskových v historii dynastie.

Nathan se jako první rozhodl půjčovat vládám během války.
Taktika použitá Nathanem při financování armády Wellingtona v roce 1814 umožnila rodině několikrát znásobit své bohatství za 150 let téměř neustálých válek. Z 500 000 liber v roce 1818 jmění Rothschildů vzrostlo na 4 330 333 liber jen na deset let, a strategii samotnou převzaly další větve dynastie.


I bez dobytí Nového světa, rodina Rothschildů dosáhla dominantního postavení ve světě financí.
Neil Ferguson konstatuje rozsah operací rodiny Rothschildů:

„Po většinu devatenáctého století, „NM Rothschild“ byla největší bankou na světě, dominující na globálním trhu s cennými papíry. Za její moderní protějšky mohou být považovány „Merrill Lynch“, „Morgan Stanley“, „JP Morgan“ a pravděpodobně „Goldman Sachs“ - vzhledem k roli, kterou Rothschildové v 19. století hráli při posílení finanční pozice řady vlád.Zdroj : http://www.businessinsider.com
  

10 komentářů:

 1. I loved this one. It has given me courage to try scarier things. I tend to steer clear of them but not anymore.
  Packers And Movers Hyderabad


  Packers And Movers lingampally Hyderabad

  OdpovědětVymazat
 2. Are you currently utilising the software the very first time? You might get some technical glitch. You'll have errors also. Where do you turn? Take help from us straight away. We're going to provide full support to you personally. You can cope with the majority of the errors. We have to just coach you on something. Thoughts is broken trained, you're getting everything fine. Where can you turn when you yourself have to deal with the company’s transaction? It must be flawless. Do you think you're confident about any of it? If not, this might be basically the right time so you can get the QuickBooks support. We have trained staff to soft your issue. Sometimes errors could also happen as a consequence of some small mistakes. Those are decimals, comma, backspace, etc. Are you go through to cope with this? Unless you, we have been here that will help you.
  QuickBooks Support Phone Number

  QuickBooks Support Number

  QuickBooks Tech Support Number

  QuickBooks Tech Support Phone Number

  Intuit QuickBooks Support

  Intuit QuickBooks Support Number

  QuickBooks Customer Service Number

  QuickBooks Customer Service

  QuickBooks Customer Service Phone Number

  QuickBooks Support

  QuickBooks Help Number

  QuickBooks Helpline Number

  Intuit QuickBooks Phone Number

  QuickBooks Technical Support Number

  QuickBooks Technical Support Phone Number

  QuickBooks Toll-free Support Number

  QuickBooks Toll-free Number

  QuickBooks Support

  QuickBooks Desktop Support Number

  QuickBooks Support Number USA

  QuickBooks Support USA

  QuickBooks Customer Support Number

  QuickBooks 24/ 7 Tech Support Number

  QuickBooks 24/ 7 Tech Support Phone Number

  QuickBooks USA Support Number

  QuickBooks USA Support Phone Number

  QuickBooks 2019 Support Number

  QuickBooks 247 Tech Support Number

  QuickBooks Support Phone Number 2019

  Support Number For QuickBooks

  OdpovědětVymazat
 3. QuickBooks Support Phone Number administration agrees help to the QuickBooks clients' around the world. The support group can be come to through different modes, for example, phone support, email support, live talk, FAQ, QuickBooks people group and so on. Tackling the Quickbooks related issues and issue Remotely . QuickBooks in current time is Number #1 accounting programming mainstream in the USA, Canada, Europe and Australian market for business the executives. It handles and oversees business, finance, banking even your everything exchange too . Considers the proficiency chart of business. Its basic as well as can be oversee effectively, accounting programming which oversees funds intelligently. The QuickBooks Enterprise Support Phone Number is dynamic nonstop for help.

  OdpovědětVymazat