20. 2. 2013

George Soros, SDR a zlato: čas pro novou rezervní měnu

George Soros v následujícím videu zmiňuje, že potřebujeme „nový světový řád“ pod záminkou toho, že současný systém je „zlomený“ a dává vzniknout obrovskému nesouladu v obchodu. Ačkoli má pravdu o globální masivní obchodní nerovnováze, rozhodne se však ignorovat argument, který vysvětluje její příčinu. Jím poskytnuté zdůvodnění nutností světové měny je iluze, která ještě více podkope ekonomiku, tak jak bude popsáno níže.
  

Jak se Spojené státy dostaly k tomuto životu?
Obchodní deficit USA vzniká na počátku osmdesátých let 20. století, shodou okolností ve stejné době jako poslední vlna globalizace (pozdní 70. léta. - počátek 80. let). V této době byly soukromé americké společnosti pod tlakem přísnějších regulací a přísnějších norem ze strany odborů. Ve skutečnosti byl vrchol členství v odborech soukromého sektoru v USA v roce 1979. V zájmu zachování svých konkurenčních výhod, americké soukromé společnosti začaly stahovat svou produkci do rozvojových zemí, kde jsou náklady minimální. Významný podíl na tomto procesu měla Světová obchodní organizace (WTO), která byla vytvořená účastníky Breton Woodské dohody - stejnými účastníky, kteří vytvořili Světovou banku a Mezinárodní měnový fond.

Jinak řečeno, deficit obchodní bilance USA byl plánovaný jev, a byl podpořen všemi stranami Breton Woodské dohody. V praxi by obchodní deficit těchto rozměrů nebylo možné udržovat přirozenou cestou, a už vůbec ne se zlatým standardem, jelikož zlaté rezervy by se musely odesílat cizincům s cílem dosáhnout nápravy obchodních deficitů. Níže uvedená tabulka ukazuje zahraniční držitele dluhu USA, mezi nimiž Čína a Japonsko nejvíce financují americký obchodní deficit.
Proto otázkou je, když člen Bretton Woodského výboru George Soros řekl, že současný systém je „zlomený“ a je třeba ho nahradit novým, proč bychom ho měli poslouchat? To je přesně ten stejný systém, který vynalezl on a jeho kolegové, kteří sami vytvořili obchodní nerovnováhu a podporovaly její existenci.

Je zřejmé, že je v jeho zájmu protlačovat v rámci nové globální měny zvláštní práva čerpání (SDR), které ovládá MMF. Problém s SDR měnou je ten, že je to jen další nekrytá měna. Neomezuje subjekty, které nad ní drží kontrolu hospodářským růstem, a jak ukázal čas, je vždy předmětem zneužívání. Navíc, pokrok při SDR je velmi pomalý a nedostalo se mu mezi státy velkého uznání. Z tohoto důvodu si nemyslíme, že současný model SDR se ujme místa rezervní měny. Nicméně je třeba poznamenat, že Spojené státy v současné době řídí MMF prostřednictvím svých hlasovacích práv (nominální podíl - 17 procent, a na přijetí rozhodnutí je třeba 85 procent). Vzhledem k lehkomyslné měnové a fiskální politice, stále více a více lidí ztrácí důvěru v americký dolar a vládu, a MMF může místo toho podpořit SDR zlatem s cílem podpořit stabilitu a důvěru. Nepochybně se jedná o jednu ze skutečných možností, s přihlédnutím k tomu, že vlastní více než 2 800 tun zlata.
Jak již bylo uvedeno v předchozím článku („Zhroucení petrodolaru“), jakože i samotným Sorosem, Írán, Čína a další země uzavírají dvoustranné obchodní dohody bez amerického dolaru. Pokud USA ztratí status rezervní měny, americký dolar pravděpodobně zkrachuje a stane se měnou, kterou už nikdo nebude chtít používat. Přebytek dolarů vytvoří podmínky pro vysokou inflaci v USA. Pravděpodobně důsledkem toho by byla přirozená transformace čínského jüanu do rezervní měny, jelikož po čínském zboží je poptávka a kupuje se po celém světě. Také stojí za zmínku, že centrální banky po celém světě, zejména čínská centrální banka (PBoC), i nadále zvyšují své zlaté rezervy. Podle „WikiLeaks“ : „Čína zvyšuje své zlaté rezervy, aby zabila dvě mouchy jednou ranou. Spolu s nedávnými prohlášeními čínských bankovních úředníků o budoucnosti je zřejmé, že by to mohlo signalizovat kroky Číny, cílem kterých je nakonec zbavit americký dolar statusu světové rezervní měny.“

Nakonec, americký dolar potřebuje devalvaci, aby byl konkurenceschopnější v mezinárodním obchodu a napravil obchodní deficit. To se bude dít samo o sobě záměnou rezervní měny pomocí čínských strategických úsilí nebo úsilí „G20“ a MMF. Jinými slovy, v případě, že „G20“ a Mezinárodní měnový fond neudělají nic, očekává se, že změny provedou Číňané. Ti mohou hodit na USA dluhovou bombu a prodat některé ze svých finančních podniků nebo přesvědčit dostatečný počet zemí, aby přijaly jejich měnu jako prostředek platby za zboží. Ve skutečnosti se v obou případech americký dolar zhroutí, a tak může otevřít cestu jüanu ke statusu další rezervní měny. Současně, pokud nová měna - jüan nebo SDR nebudou podloženy zlatem, je nepravděpodobné, že si zachovají důvěru hned po kolapsu amerického dolaru.

Zdroj : http://www.economicreason.com


  

Žádné komentáře:

Okomentovat