4. 3. 2013

10 největších impérii v dějinách lidstva

Impérium je slovo odvozené z latinského „imperare“, což znamená „přikazovat, rozkazovat, vládnout“. Je to shromáždění států a etnických skupin pod jediným vládcem nebo skupinou oligarchů.
  

Každé impérium během své existence se zdálo být neporazitelné, ale nakonec všichni zůstali na propadlišti dějin.

„Slunce nikdy nezapadá nad britským impériem.“

 1. Portugalské impérium se prostíralo na rozloze 6,4 milionu km2 v době jeho rozkvětu v roce 1815.
2. Abbásovský chalífát v roce 850 pokrýval 6,9 milionu km2.3. Francouzské koloniální impérium se prostíralo v roce 1938 na rozloze 8 milionu km2.4. Dynastie Jüan, první vládnoucí dynastie v Číně, v době svého rozkvětu v roce 1310 ovládala území o rozloze 8,7 milionu km2.5. Dynastie Čching, poslední vládnoucí dynastie v Číně, na svém vrcholu v roce 1790 kontrolovala území o rozloze 9,1 milionu km2.6. Umajjovský chalífát se v době svého rozkvětu v 7. století rozrostl na 9,32 milionu km2.7. Španělské impérium v době svého vrcholu v polovině 18. století pokrývalo 13 % světové půdy – 12,1 milionu km2.8. Ruské impérium v době svého rozkvětu v roce 1866 pokrývalo 14,1 milionu km2.9. Mongolské impérium se rozpínalo od východní Evropy do Japonského moře a v roce 1279 pokrývalo téměř 15 milionu km2.10. Britské impérium se rozpínalo přes 21 milionu km2 na několika kontinentech a zabíralo 23 % světové půdy. V době svého rozkvětu v roce 1922 vznikl výraz „slunce nikdy nezapadá nad britským impériem“.


Struktura impéria je zdrojem mimořádné síly pro každou imperiální zemi, která si dokáže zabrat pozici, a ještě větším zdrojem potíží pro kohokoli, kdo impériu oponuje a chce jej svrhnout. Přesto impéria padají; každé impérium v dějinách padlo, s jedinou současnou výjimkou, ale vzdor globálnímu dosahu a ohromnému vojenskému rozpočtu ani americké impérium nevykazuje známky toho, že by dlouhá série porážek měla skončit. Proto je důležité vědět, jak impéria upadají a proč.

Zdroj : http://www.businessinsider.com


  

Žádné komentáře:

Okomentovat