26. 4. 2013

Rekapitulace „Přímé linky“ s Vladimírem Putinem
  

Putin odhalil tajemství dopisů Berezovského

„První dopis jsem od něj dostal na začátku roku, druhý již po jeho smrti. Psal, že udělal hodně chyb, omlouval se a žádal o možnost vrátit se do vlasti,“ řekl Putin o Berezovského dopisech v přímém vysílání během každoročního Přímého rozhovoru.

„Neměli jsme důvěrný vztah, ale požádal mne o to. Někteří kolegové chtěli, aby dopisy byly zveřejněny. Já jsem na ně neodpovídal, „ dodal Putin.

Ruský lídr prohlásil, že pro projednání žádosti Berezovského bylo zapotřebí „zvláštního právního rozboru situace.“

Putin zdůraznil, že nedisponuje údaji o účasti tajných služeb na oligarchově smrti.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Putin o trestu smrti

V odpovědi na otázku o trestu smrti pro ty, kdo spáchali zvlášť kruté zločiny, položenou během Přímé linky s obyvateli RF, Vladimir Putin poznamenal, že „občas se ruka sama natahuje k tužce, aby ho (trest smrti) vrátit.“

Zároveň prezident řekl, že „odborníci mají za to, že zpřísnění trestu nemá za následek snížení kriminality.“ Putin prohlásil, že trest doživotí může být neméně tvrdým, a zdůraznil, že ve zvláštních případech je třeba zrušit právo na poskytnutí milosti.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Terorismus se dá porazit, míní Putin

Bostonská tragédie má povzbudit Rusko a USA k spojení úsilí v boji s terorismem, prohlásil prezident RF Vladimir Putin v odpovědích na otázky občanů RF v přímém vysílání svého každoročního interview.

„Vyzývám, aby tato tragédie povzbudila k spolupráci v boji se společnými hrozbami, z nichž je nejhroznější terorismus,“ zdůraznil Putin. „Budeme-li jednat společně, nepřipustíme podobné útoky,“ je přesvědčen prezident.

„Rusko je rovněž obětí světového terorismu,“ prohlásil Putin.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Ruská armáda nezůstane bez kádrů

Prezident RF Vladimir Putin prohlásil v dnešní Přímé lince s obyvateli RF o posílené přípravě odborníků pro ruskou armádu nehledě na reformy v této sféře.

Putin prohlásil, že všechny problémy s přípravou vojenských kádrů budou odstraněny. „A že tohle uděláme, nemusíte pochybovat,“ ujistil prezident.

Hlava státu rovněž připomněl, že dnes má ruská armáda 98% potřebného počtu kádrových důstojníků.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Putin o teroristickém útoku v Bostonu

Teroristický útok v Bostonu má povzbudit Rusko a USA k spolupráci v boji s terorismem, prohlásil dnes Vladimir Putin v odpovědi na otázky obyvatel RF v přímém vysílání. Podle ruského prezidenta, spojí-li Moskva a Washington skutečně svá úsilí, nepřipustí podobné útoky a ztráty. Putin připomněl, že terorismus nemá národnost a náboženství:

-Tisíckrát jsme o tom mluvili. Jde o extremistické nálady těchto lidí. Přišli do USA, dostali občanství. A dnes zašla věc tak daleko, že někteří navrhují (nejde samozřejmě o vedení USA, ale přece jen o politické činitele) považovat tohoto přeživšího zločince za válečného zajatce. Copak se zbláznili? O jakého válečného zajatce může jít? Copak mají zase občanskou válku mezi Severem a Jihem? Je to nesmysl, prostě blouznění. Neříkám to teď, abych někoho obvinil, vyzývám k tomu, aby tato tragédie nás sblížila, abychom spolu čelili společným hrozbám.

Podle prezidentových slov padlo Rusko jako první za oběť terorismu. Avšak do nedávna uplatňovali mnozí západní politici a novináři dvojí normy a označovali extremisty, kteří spáchali hrozné zločiny na svém území, za „povstalce“, přičemž jim poskytovali všemožnou podporu. Vladimir Putin zdůraznil, že bostonská tragédie názorně ukázala, kdo je kdo. A poznamenal, že od všeobecných frází a deklarací je dávno na čase přejít k věci.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Armáda RF získá techniku páté generace v roce 2016

„Ruská stíhačka T-50 páté generace má být vyráběna sériově a přijít do armády v roce 2016,“ prohlásil prezident RF Vladimir Putin během Přímé linky s občany. Zdůraznil, že tento stroj předstihne podle četných vlastností svého hlavního konkurenta, americkou stíhačku F-35.

Prezident rovněž řekl, že letadlo již absolvuje zkoušky a nedávno uskutečnilo let z Komsomolsku-na-Amuru (ruský Dálný Východ) do evropské části Ruska.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Rusko nehodlá slepě následovat Západ

Prezident RF Vladimir Putin prohlásil během každoroční Přímé linky s občany, že Rusko nebude slepě následovat západní standardy, ale to nezabrání aktivní práci na zlepšení klimatu v mezinárodních vztazích.

„Ze strany RF a ze strany Západu má být projeven respekt a všichni máme usilovat o vzájemné porozumění. Schválíme komplex opatření zaměřených na budování takových vztahů, které potřebujeme,“ zdůraznil šéf státu.

Kromě toho vyzdvihl Putin značný vzestup v ekonomických vztazích mezi RF a západními státy.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Putin chce mluvit s opozicí

Během své každoroční Přímé linky s krajany odpověděl prezident Vladimir Putin na otázku o svých vztazích s opozicí.

„Radím opozici, aby si využila zákonodárných možností, legalizovala se a zúčastnila parlamentních voleb, aby bojovala o své voliče. Dnešní legislativa je v této sféře maximálně liberalizována. Mám s opozicí stálý dialog,“ prohlásil prezident. „Víc než to, vláda má o tento dialog zájem, „ zdůraznil Putin.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Vladimir Putin o imperském chování USA

Moskva si přeje zlepšení vztahů se Západem. Avšak některé kroky stejného Washingtonu, například schválení Magnitského aktu, k tomu nepřispívají. Vladimir Putin odpověděl na otázku, nepřipomíná-li mu nynější situace na zahraničněpolitické aréně dobu studené války.
Jisté ochlazení vztahů mezi Ruskem a západními státy začalo již v době irácké válečné kampaně roku 2003, připomněl prezident. Pak následovaly události v Libyi a dalších končinách světa, které Moskva nemohla ignorovat, řekl Vladimir Putin:

-Již víckrát jsem vyslovil svůj postoj k této otázce. Vidíme chaos a nemyslíme, že postoj našich partnerů je bezchybný. Proč máme podporovat to, co nepokládáme za správné?

Během mé poslední zahraniční cesty bylo hodně času na jednáních věnováno právům sexuálních menšin a dalším podobným otázkám. Ale víte, mají vlastní standardy. Vyslovil jsem se tam a tady mohu také opakovat: když holandský soud povolil činnost organizace, která se věnuje šíření pedofilie, proč máme přejímat tyto standardy? Chtějí-li se rozmnožovat díky emigrantům, je to jejich věc, my do toho nezasahujeme. Máme jinou společnost, velmi rozmanitou zemi: Severní Kavkaz, Dálný Východ, Sever, centrální Rusko. Co když požádáme o zavedení našich norem u nich? Takže nebudeme radši nic po sobě žádat a budeme se navzájem respektovat.

Neprovokujeme žádné zhoršení vztahů. Copak to byli my, kdo přijali „seznam Magnitského“? Nikdo nedovede odpovědět, nač potřebovali novelu Jacksona-Vanika, která omezovala Sovětský svaz v obchodu s USA kvůli omezení vycestování sovětských Židů. Stalo se to před několika desetiletími. Dnes jsme se přiblížili k mezníku, kdy Rusko přijímají do Světové obchodní organizace, a to nikoli bez pomoci samotných USA. Ale háček je v tom, že kdyby zachovali novelu Jacksona-Vanika, měli by také ztráty ekonomické povahy, a tak ji byli nuceni zrušit. Byl to dobrý důvod zapomenout na všechno, co se stalo za studené války, a jít dál. Ba ne, chtěli mermomocí prosadit jinou protiruskou novelu, Magnitského akt.

Podle Putinových slov, předvedly USA schválením tohoto Aktu „imperské chování na zahraničněpolitickém poli.“ Možná, že také ruská odpověď na tento Akt nebyla bez přehmatů, ale Moskva byla nucena odpovědět, zdůraznil prezident.

Nehledě na podobné incidenty, mají Západ a Rusko hledat cesty k sblížení, cesty k lepšímu vzájemnému porozumění. Máme pracovat na zlepšení vztahů, uzavřel prezident.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Putin: RF buduje dva nové podniky na výrobu S-400

Prezident RF Vladimir Putin sdělil, že v Rusku mají být postaveny dva nové podniky na výrobu nejmodernějších komplexů protivzdušné obrany S-400 Triumf.

„Dnes jsme v podstatě zahájili výstavbu dvou nových podniků na výrobu nejnovějších komplexů protivzdušné obrany S-400, po kterých je obrovská poptávka v celém světě,“ prohlásil Putin během přímé linky s občany.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Putin: o úctě a výhradách Ruska a Západu

Rusko je připraveno zlepšovat vztahy se Západem. A ve světle posledních tragických událostí v USA se stalo zřejmým, že existuje příliš mnoho problémů, se kterými je možné bojovat pouze společně.
Vzájemným výhradám mezi Ruskem a západními zeměmi se nevyhneme. Avšak, aby bylo možné vést dialog, je třeba ctít sebe navzájem a ne neustále něco požadovat. O složitostech ve vztazích se zahraničními partnery Vladimír Putin hovořil na Přímé lince:

Prezident vysvětlil: určité ochlazení vztahů mezi Ruskem a západními zeměmi začalo ještě během vojenské kampaně do Iráku v roce 2003. Pohled Moskvy na události v Libyi a dalších částech světa se s některými západními metropolemi také rozchází, poznamenal Vladimír Putin:

Já jsem už svoji pozici na toto mnohokrát vyjadřoval: pozorujeme chaos a nemyslíme si, že pozice našich partnerů je jednoznačně správná. Proč bychom měli podporovat to, o čem si myslíme, že to není správné? Během mé poslední cesty se mnoho mluvilo o právech sexuálních menšin. Rozumíte, oni mají své standardy. Proč bychom to my měli přenášet k nám. Tady je jiná společnost. Pojďme, nebudeme od sebe navzájem nic požadovat. To ale neznamená, že bychom nehledali cesty ke sblížení. Jsme připraveni pracovat na posílení klimatu vztahů.

Putin poznamenal: není to Moskva, která provokuje zhoršování vztahů se západními zeměmi. Rusko také neustále musí odpovídat na poznámky Západu o lidských právech, stavu demokracie a situací opozice v zemi. Po řadě změn v legislativě prezident vyzval k tomu, aby se obecně pojem „nesystémová opozice“ nepoužíval:

Zdá se mi, že by postupně měl ztrácet na aktuálnosti. Opozici je poskytnuto právo, aby s minimálními byrokratickými komplikacemi vytvořila politické strany. Aby bylo možné stranu vytvořit, je, podle mě, třeba 500 lidí. A tehdy bude možné bojovat o své voliče.

Podle slov ruského prezidenta je dnes mnohem důležitější si něco neustále vzájemně nevyčítat, ale řešit problémy, které se týkají každého. A poslední události v Bostonu a tzv. „čečenská stopa“ teroristického útoku to jenom potvrzují:

Rusko samo je obětí mezinárodního terorismu, jednou z jeho prvních obětí. Vždycky mě pohoršovalo, když naši západní partneři a vaši kolegové ze západních médií neoznačovali naše teroristy, kteří na území naší země páchali zvěrské, krvavé a hnusné zločiny jinak, než jako povstalce a téměř nikdy je za teroristy neoznačili. Při tom jim poskytovali pomoc, informační podporu, finanční a politickou pomoc, někdy přímo, někdy nepřímo. A my jsme vždycky hovořili o tom, že se není třeba ohledně toho, že terorismus je všeobecná hrozba, zabývat deklaracemi, ale činy. Je třeba, abychom spolu navzájem spolupracovali těsněji.

Pokud Moskva a Washington opravdu spojí úsilí, tak nebudou dopuštěny podobné údery a nedojde ke ztrátám. Prezident znovu zdůraznil, že terorismus nemá národnost, ani náboženství. A problém šíření extremistických nálad se stává stále vážnějším na obou březích oceánu.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Putin: během privatizace v Rusku v 90. letech pracovali agenti CIA

Mezi poradci hlavy ROSNANO Anatolije Čubajse v 90. letech pracovali agenti CIA, kteří byli později stíháni za nelegální obohacování při privatizaci v Rusku, řekl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin během „Přímé linky“ s občany.

„V okolí Chubajse, jak se teď ukázalo, pracovali jako konzultanti agenti CIA. Ale legrační věcí je to, že po svém návratu do Spojených států byli stíháni za to, že se v rozporu se zákony své země nelegálně obohacovali během privatizace v Rusku a přitom na to neměli právo, jako působící důstojníci rozvědky“, řekl Putin

„Chubajs a jeho kolegové v 90. letech udělali spoustu chyb, ale podařilo se jim radikálně změnit strukturu ekonomiky“, řekl prezident. „Věřím, že i řada lidí, kteří s nim tehdy pracovali, samozřejmě, udělali spoustu chyb. Vytvořil se jistý obraz, ale někdo musel udělat to, co udělali oni. Změnili celou strukturu ruské ekonomiky a ve skutečnosti změnili tempo rozvoje“, dodal Putin.

Připomeňme si, že v polovině minulého desetiletí se v Bostonu odehrál proces s dvěma pracovníky, jak bylo tehdy hlášeno, Harvardské univerzity - profesorem ekonomie Andrejem Shleiferem a bývalým univerzitním právníkem Jonathanem Hayem.

Oba v roce 1990 pracovali v Moskvě a poskytovali poradenství ruské vládě ohledně privatizace, kterou se v Rusku v té době zabýval Chubajs. Shleifer a Hay byli obviněni ze zneužití služebního postavení k osobnímu obohacování.

Vyšlo : http://telegrafist.org

Putin je proti legalizaci marihuany

V rámci „Přímé linky“  Vladimir Putin byl dotázán o názor na legalizaci marihuany. Ruský prezident mluvil silně proti, protože, podle něj, je zde riziko, že člověk může velmi lehce přejít od nejlehčích drog k tvrdým.

Jako příklad uvedl Holandsko kde je marihuana legalizována už řadu let. Smyslem té legalizace, podle něj, bylo odtáhnout lidi od tvrdých drog, legalizace však měla opačný účinek.

Putin popřel, že by vracel Rusko do éry Stalinovy diktatury

Ruský prezident Vladimir Putin dnes odmítl, že by vracel Rusko do éry sovětského diktátora Josifa Stalina, jak je mu předhazováno opozicí. V pořadu, během něhož odpovídal v přímém televizním přenosu na otázky občanů, v této souvislosti popřel jakékoli politické motivy procesů s jeho oponenty.

Putin v odpovědi na dotaz jednoho z novinářů prohlásil, že nevidí žádné "prvky stalinismu", jež by se v zemi objevily od jeho návratu do prezidentské funkce loni v květnu. Rusko se podle jeho slov nikdy nesmí vrátit ke kultu osobnosti, k represím a pracovním táborům, jak to bylo za Stalina, který zemi vládl tři desetiletí až do své smrti v roce 1953. To ale neznamená, že by v Rusku neměl být pořádek a kázeň, zdůraznil.

Vyšlo : http://www.ceskenoviny.cz

O odvolání premiéra neuvažují 

Vladimir Putin v televizní debatě s občany bagatelizoval rozdílnost názorů mezi jím a vládou ohledně řízení ekonomiky a naznačil, že nemá v úmyslu vyhovět výzvám k odvolání premiéra Dmitrije Medveděva.

"Nejsou žádné neshody mezi vládou a prezidentem," prohlásil Putin v již tradičním pořadu odpovědí na dotazy občanů, který je přímo přenášen televizí. Připustil, že může být řada připomínek k činnosti vlády, ale ta potřebuje čas, aby prokázala svou schopnost. Poukázal přitom na to, že Medveděvův kabinet za sebou nemá ještě ani rok práce.

Putin je přesvědčen, že soud nad Alexejem Navalnym bude objektivní.

"Jsem přesvědčen, že řízení v této a dalších otázkách bude objektivní. Mimochodem, upozornil jsem na to Generální prokuraturu a další právní orgány aby byli objektivní, velmi objektivní ", - řekl Putin.

Prezident zdůraznil, že lidé, kteří bojují proti korupci, musí být samy o sobě křišťálově čisté. "V opačném případě je to v podstatě self-PR a reklamní politika. Před zákonem musí být všichni rovní ... a nikdo by neměl mít žádné iluze. Když někdo křičí "Chyťte zloděje!", to neznamená, že mu samotnému je dovoleno krást, "- řekl. Prezident však zdůraznil, že to neznamená, že pokud člověk má nějaké názory, které jsou odlišné od stávající vlády, že je třeba "hledat nějaký důvod zatáhnout ho k soudu a pak do vězení."

Vyšlo : http://rbcdaily.ru

Vladimir Putin se nedomnívá, že "Gazprom" nezmeškal revoluci břidlicového plynu.

Vyšlo : http://ria.ru

Putin se domnívá, že ceny elektřiny na Dálném východě jsou vysoké 

Vyšlo : http://ria.ru

Putin: Rusko musí zavést daň z drahých nemovitostí, ale je tam zádrhel

Vyšlo : http://ria.ru

Putin: neziskové organizace musí zveřejňovat zdroje financování

Vyšlo : http://ria.ru

Putin : Odpůrci omezení na internetu sledují komerční cíle 

"Jaké omezení komunikace na internetu? Internet je opravdu prostorem svobody, a zde nejde nic omezit a zablokovat, ale společnost může a měla by se omezit od pedofilie, dětské pornografie, obchodování s drogami a šíření výuky sebevražd. Tohle jsou jen čtyři body, na které jsem upozornily v zákoně. A? Hned se všechno zavírá? Ne! Protože zákon je postaven jinak. Pokud by se objevily položky týkající se dětské pornografie, pedofilie nebo výuky sebevražd, poskytovatel internetu by měl sám tomu věnovat pozornost a zablokovat to."- řekl Putin.

Vyšlo : http://ria.ru

Putin: rozhodnutí o povolené normě alkoholu v krvi přijde až po analýze alcoholtesteru

Vyšlo : http://ria.ru

Putin je přesvědčen, že pro řešeni problému je třeba byt "blíže k lidem"

Vyšlo : http://ria.ru

Putin je proti nošení hidžábu ve školách

Vyšlo : http://ria.ru

Potřebujeme jednotnou koncepci výuky dějepisu ve školách, řekl Putin

Vyšlo : http://ria.ru

Putin o svém nástupci 

„Obyvatelé Ruské federace si zvolí mého nástupce."řekl Putin

Putin odpovídal na otázky téměř 5 hodin

Prezident RF Vladimir Putin překonal další rekord v debatách s občany ve formátu přímé linky.

Jedenáctý Přímý rozhovor trval o 20 minut déle než loňské 4 hodiny 26 minut.

Během dnešní přímé linky stihl prezident odpovědět na 85 otázek. Minule odpověděl na 88.

Prezident hodlá zanalyzovat položené občany RF otázky a rozebrat všechny problémové situace. Putin slíbil, že se vynasnaží „dát signál každému, kdo položil otázku, že byl vyslyšen a pochopen.“

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Přímá linka s prezidentem Putinem: komentáře expertů

Žádná otázka položená prezidentovi během Přímé linky nezůstane bez odpovědi. To slíbil Vladimir Putin po čtvrtečním dialogu s obyvateli Ruska. Během přímého přenosu odpověděl na 85 otázek. Zahraniční experti zvlášť zdůrazňují, že většinou nešlo o osobní prosby nebo přání. Většina z nastolených problémů skutečně patří mezi klíčové pro ruský stát.

Vladimir Putin odpovídal na otázky obyvatel Ruska 4 hodiny a 48 minut. Velice důležitým aspektem Putinova vystoupení se stalo objasnění jeho postoje k vládě, zdůraznil viceprezident Centra strategických komunikací Dmitrij Abzalov:

- V poslední době se začaly na pozadí hlášení o činnosti vlády šířit fámy o tom, že ten či onen ministr může přijít o svůj post, že zraje roztržka mezi kremelskou administrativou a vládou. Prezident se nikoho nesnažil hájit, nikoho ale odvolávat nehodlá. Svědčí to o tom, že požadavky vůči vládě, především na pozadí sociálně-ekonomických výzev, budou samozřejmě zpřísňovány.

Přímou linku s Vladimírem Putinem pozorně nesledovali jen v Rusku, ale i v zahraničí. Polský politolog Konrád Renkas mimo jiné podotkl:

- Putin zdůraznil, že otevřenost, přiblížení k lidu a dialog s ním jsou pro něj a celou prezidentskou administrativu zásadním pravidlem. Setkání ukázalo, že podobné akce mohou sjednotit ruskou společnost. Okruh nastolených problémů byl mimořádně rozsáhlý. Příznačné je, že vystoupení neměla převážně ráz osobních žádostí a přání. Většina nastolených problémů skutečně patří mezi klíčové pro ruský stát, pro jeho ekonomiku, právní systém, migrační politiku, pro svobodu slova a tak dále.

Politolog Gostimir Popovič z Republiky srbské upozornil na dvě Putinova prohlášení: o tom, že Rusko nebude slepě kopírovat západní normy, a o tom, že teroristický čin v Bostonu by měl přimět Rusko a USA ke spolupráci ve sféře boje proti terorismu:

- Rusko prosazuje absolutně samostatnou a mírumilovnou politiku. Jeho úloha v procesech směřujících k nastolení míru na zemi se dá jen těžko po zásluze ocenit. A pokud jde o boj s terorismem, především s jeho původními zdroji a příčinami, tady je podle mne Rusko ve světě zemí číslo jedna. A bylo by dobré, kdyby se USA vydaly po cestě navržené prezidentem Vladimírem Putinem. Po pravdě řečeno ale moc nevěřím v to, že Washington bude pro Moskvu důstojným spolupracovníkem v boji proti terorismu.

Vyšlo : http://czech.ruvr.ru

Celé video v ruštině můžete zhlédnout zde : 

První část Druhá část 


nebo na stránce www.kremlin.ru


  

Žádné komentáře:

Okomentovat